Bli leigetakar på Campus?


Leige kontor?

Fosshaugane Campus er eit skapande og dynamisk miljø der idear ynglar og initiativa raskt vert sette ut i livet.

Ta kontakt med Yngve Hallén på telefon: 901 16 005, eller på epost: ynghall@gmail.com