Kompetanseområder


På Fosshaugane Campus finn du ei rekkje verksemder og aktørar innan følgjande fag- og kompetansekategoriar:

  • Idrett og helse
  • Forskning og utvikling
  • Media og IKT

Smeltedigelen

Samlokalisering av idrett, undervisning, forskning, media og IKT har gitt inspirasjon til nye aktivitetar og nye bedrifter. Kombinasjonen av idrett, mosjon, fysisk fostring, helse, media og IKT har eit stort potensial for næringsutvikling. Fosshaugane Campus har utvikla seg til å bli eit skapande og dynamisk miljø der idear ynglar og initiativa raskt blir sette ut i livet.