HVL

Høgskulen på Vestlandet

Rektor: Berit Rokne
Tlf: 55 58 58 00
E-post: berit.rokne@hvl.no
Webside: www.hvl.no
Kvar? Høgskulebygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Høgskulen på Vestlandet er lokalisert i Sogndal og Førde og har eit breitt fagleg spekter og til saman bortimot 3600 studentar og 320 tilsette. Oppgåva er å yta faglege tenester med ein yrkesrelevant profil innanfor høgskulens kunnskapsfelt.

Studietilbod:

  • Helse- og sosialfag
  • Lærarutdanningar og språk
  • Idrett og friluftsliv
  • Økonomi, ledelse og reiseliv
  • Jus - samfunnsfag - historie - sosiologi
  • Fornybar energi - geologi - landskap - ingeniørfag