Kunnskapsparken i S&F

Kunnskapsparken i S&F

Kjetil Kvåle
Tlf:
952 06 574
E-post: kjetil@kpsf.no
Webside: www.kpsf.no

Kvar?
Innovasjonsbygget,2.etg
 

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS er eit regionalt utviklingsselskap med heile fylket som nedslagsfelt. Kunnskapsparken samarbeider med næringsliv, universitet/høgskular, utviklingsmiljø, fou-institusjonar, finans og det offentlige verkemiddelapperatet. Dei har som formål å leggje til rette for å aktivt bidra til kommersialisering av forretningsideer.