Studentsamskipnaden

saman_logo_250x250.png

Saman -Studentsamskipnaden på Vestlandet

Kontakt: Monica Solheimsnes
Tlf: 55 30 79 31
E-post: post.sfj@sammen.no 
Webside: www.sammen.no
Kvar? Stadionbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge
 

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

SISOF er service- og velferdsorganisasjonen for studentane i Sogn og Fjordane. Eit kjenneteikn for studentsamskipnader er at dei har brukarstyring, det vil seie at studentane har fleirtal i styret. Dagleg leiar er direktør Monica Solheimsnes

Saman kaffibar

Velkommen til Saman kaffibar i 1.etg i Innovasjonsbygget.