Studentsamskipnaden

saman_logo_250x250.png

Saman -Studentsamskipnaden på Vestlandet

Kontakt: Monica Solheimsnes
Tlf: 55 30 79 31
E-post: post@sisof.no
Webside: www.sisof.no
Kvar? Stadionbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge
 

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

SISOF er service- og velferdsorganisasjonen for studentane i Sogn og Fjordane. Eit kjenneteikn for studentsamskipnader er at dei har brukarstyring, det vil seie at studentane har fleirtal i styret. Dagleg leiar er direktør Monica Solheimsnes