Sogn Næring

Sogn Næring

Torgeir Skålid
Tlf: 975 87 931
E-post: post@sognnaring.no
Webside: www.sognnaring.no

Kvar? 
Innovasjonsbygget,
3.etg.

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Sogn Næring as er lokalisert i Sogndal i Sogn og Fjordane. Selskapet skal drive næringsutvikling i regionen. Sogn Næring held hus i moderne lokale på Fosshaugane Campus og inngår i eit kontormiljø med nære samarbeidspartnarar slik som til dømes Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.