Vestlandsforsking

Vestlandsforsking

Merete Lunde
Tlf: 996 07 678
E-post: ml@vestforsk.no
Webside: www.vestforsk.no
Kvar? Skotet

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Vestlandsforsking er eit oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert som stifting og vart etablert 13. mars 1985. Sogn og Fjordane fylkeskommune var formell stiftar.

Vestlandsforsking og Høgskulen i Sogn og Fjordane utgjer eit samla regionalt kunnskapsmiljø med om lag 200 fagstillingar. Forskarar ved Høgskulen deltek òg i VF sine prosjekt.