Perfekt for gründerar


Fosshaugane Campus er ein ypparleg stad å starte for deg som har ein forretningsidé. Her er det fleire aktørar som gir deg god hjelp til å lukkast, som Innovasjon Norge,  Sogn Næring og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Gründerlokala FUS i 1.etg er spesialtilpassa deg som grûnder, og her kan du bli medlem. Les meir på www.fussfogn.no.

Sogn Næring yter gratis hjelp til bedriftsetablering i Sogndal Kommune. 

  Det er også høve til å søke opptak som inkubator-bedrift hjå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Inkubator er eit verktøy for nyskapande gründerar og bedrifter. Hensikta er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene. Ta kontakt med Kunnskapsparken for meir informasjon om opptakskrav og søknadsprosess.

  Innovasjon Norge finn du i 2. etg i Innovasjonsbygget.

  Dermed har vi ei unik og tett lokalisering av verkemiddelapparatet på Fosshaugane Campus, noko vi ser som ein fordel for både gründerar og andre.  

  Les meir om entreprenørskapsmiljøet på Fosshaugane Campus:
  · Sogndal: eit lite stykke Silicon Valley
  · Gründerfabrikken Fosshaugane Campus