Joar Solberg trafikkskule

joar-solberg-trafikkskule-kvadratisk.jpg

Joar Solberg trafikkskule AS

Joar Solberg
Tlf:
90 77 19 27
E-post: post@solberg-trafikkskule.no
Webside: www.solberg-trafikkskule.no
Kvar? Stadionbygget, 1. etg

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Joar Solberg Trafikkskule har eksistert sidan 1993, og består av fem tilsette: fire trafikklærarar og ein kontormedarbeidar. Me held til i 1.etg i Stadionbygget, nokre få minuttar frå Sogndal vidaregåande skule. Bruk Sognekraftinngangen/inngangen ved det gamle gymnaset.

nLink

nLink

Håvard Halvorsen
Tlf: 988 59 477
E-post: haavard@nlink.no
Webside: www.nlink.no
Kvar? Stadionbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

nLink er eit utviklingsselskap som byggjer avanserte nettløysingar for PCar, mobile einingar og nettbrett. Selskapet er i tillegg eit ressurssenter for kyberteknikk.

Rocketfarm AS

Rocketfarm AS

Halvor Gregusson
Tlf: 416 53 241
E-post: kontakt@rocketfarm.no
Webside: www.rocketfarm.no

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

 

Sogn & Fjordane Fylkeskommune (SVGS)

Sogn & Fjordane Fylkeskommune

Jan Tore Rosenlund
Tlf: 916 74 735
E-post: jan.tore.rosenlund@sfj.no
Webside: http://www.sfj.no
Kvar? Linesbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein samarbeidsorganisasjon for løysing av offentlege saker. Hovudansvarsområda er opplæring, tannhelse, samferdsle, kultur, næringsutvikling, fylkesvegar, energipolitikk og planlegging.

Mange av oppgåvene blir gjennomførte gjennom lover og reguleringer, som staten har pålagd fylkeskommunen. I tillegg tek fylkeskommunen på seg andre viktige oppgåver, som ikkje er pålagde ved lov eller regulerte av andre offentlege etatar.

Det viktigaste for fylkeskommunen, er at den på ein god måte gjennomfører oppgåver som er viktige for folket i Sogn og Fjordane.

Fylkeskommunen er òg med som ein regional utviklar. Dette er ein funksjon der oppgåva framleis er under utvikling.

I tillegg er fylkeskommunen ein viktig tilbydar av tenester som alle, på ein dagleg basis, har behov for. Som tenesteytar, er fylkeskommunen ei stor verksemd som årleg forvaltar 1,2 milliardar kroner og har meir enn 1300 tilsette. Det tilsvarer 1100 årsverk.

Fylkeskommunen er det øvste politiske nivået i Sogn og Fjordane, styrt av folk i fylket gjennom dei politiske organa. Fylkeskommunen er såleis eit verkty både for folket i Sogn og Fjordane og for Stortinget og regjeringa.

HVL

Høgskulen på Vestlandet

Rektor: Berit Rokne
Tlf: 55 58 58 00
E-post: berit.rokne@hvl.no
Webside: www.hvl.no
Kvar? Høgskulebygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Høgskulen på Vestlandet er lokalisert i Sogndal og Førde og har eit breitt fagleg spekter og til saman bortimot 3600 studentar og 320 tilsette. Oppgåva er å yta faglege tenester med ein yrkesrelevant profil innanfor høgskulens kunnskapsfelt.

Studietilbod:

 • Helse- og sosialfag
 • Lærarutdanningar og språk
 • Idrett og friluftsliv
 • Økonomi, ledelse og reiseliv
 • Jus - samfunnsfag - historie - sosiologi
 • Fornybar energi - geologi - landskap - ingeniørfag

Sogndal Vidaregåande skule

Sogndal Vidaregåande skule

Rektor: Marta Sofie Vange
Tlf: 957 21 392
E-post: Marta.Sofie.Vange@sfj.no
Webside: www.sogndal.vgs.no
Kvar? Sogndal vidaregåande skule

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Sogndal vidaregåande skule har ca 750 elevar og 150 tilsette. Sogndal vidaregåande skule gjev opplæring og utdanningsprogram for

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • IdrettsfagMedium og kommunikasjon
 • Service og samferdsel
 • Studiespesialisering
 • Teknikk og industriell produksjon

Skulen har landslinje for yrkessjåfør. Det meste av opplæringa er på Fosshaugane i Sogndal. Opplæring for yrkessjåfør er på Kaupanger.

Studentsamskipnaden

saman_logo_250x250.png

Saman -Studentsamskipnaden på Vestlandet

Kontakt: Monica Solheimsnes
Tlf: 55 30 79 31
E-post: post.sfj@sammen.no 
Webside: www.sammen.no
Kvar? Stadionbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge
 

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

SISOF er service- og velferdsorganisasjonen for studentane i Sogn og Fjordane. Eit kjenneteikn for studentsamskipnader er at dei har brukarstyring, det vil seie at studentane har fleirtal i styret. Dagleg leiar er direktør Monica Solheimsnes

Saman kaffibar

Velkommen til Saman kaffibar i 1.etg i Innovasjonsbygget.

Brattmoro

Bratt moro AS

Torgeir Skålid
Tlf: 97 58 79 31
E-post: post@brattmoro.no
Webside: www.brattmoro.no
Kvar? Linesbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Det er Bratt Moro AS som står bak Fjellsportfestivalen. Selskapet er eigd av lokale entusiastar og har utover Fjellsportfestivalen fleire andre aktivitetar, td:

 • Sogndal Fjellsportsenter
 • Bulystprosjektet Møteplass og kunnskapsbase for fjellsport og ekstremsport
 • Reiselivsnettverket Fjordski
 • Bratt sommarfestival

Gasta design & kommunikasjon

Gasta design & kommunikasjon

Vidar Bondevik
Tlf:
57 62 77 70
E-post: vidar@gasta.no
Webside: www.gasta.no
Kvar? Linesbygget

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Gasta design & kommunikasjon as er eit digitalt reklamebyrå med base i Sogndal som hjelper bedrifter å få fleire og meir fornøgde kundar med strategisk gjennomtenkte kommunikasjonskonsept både i digitale og offline kanalar.