Arkitektkontoret 4B

Arkitektkontoret 4B AS

Dagleg leiar: Heidi Kathrin Osland
Webside: www.arkitektkontoret4b.no

Kvar?
Innovasjonsbygget, 3.etg

Adresse:    
Trolladalen 30
6856 Sogndal
Norge

Arkitektkontoret 4B tilbyr kompetanse på følgjande områder:
Skular, barnehagar, offentlege bygg, forretningsbygg, kontorbygg, servicebygg, restaurering, reguleringsplanar, programmering, oppmåling av bygg og m.m.